Stowarzyszenie Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice prezentuje:

Budżet dla Gliwic

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2018

4,5 mln kwota budżetu
minimalna liczba głosów próg dla aktywnych premiowanych bonusem

Podział kwoty na osiedla

Baildona 236 531 PLN kwota budżetu dla osiedla
331 662
Bojków 130 975 PLN kwota budżetu dla osiedla
98 196
Brzezinka 123 358 PLN kwota budżetu dla osiedla
81 162
Czechowice 97 291 PLN kwota budżetu dla osiedla
25 50
Kopernika 245 786 PLN kwota budżetu dla osiedla
367 734
Ligota Zabrska 116 576 PLN kwota budżetu dla osiedla
67 134
Łabędy 322 849 PLN kwota budżetu dla osiedla
529 1058
Obrońców Pokoju 165 629 PLN kwota budżetu dla osiedla
178 356
Ostropa 130 443 PLN kwota budżetu dla osiedla
100 200
Politechnika 167 905 PLN kwota budżetu dla osiedla
194 388
Sikornik 287 390 PLN kwota budżetu dla osiedla
469 938
Sośnica 372 752 PLN kwota budżetu dla osiedla
649 1298
Stare Gliwice 185 065 PLN kwota budżetu dla osiedla
217 434
Szobiszowice 280 016 PLN kwota budżetu dla osiedla
429 858
Śródmieście 303 003 PLN kwota budżetu dla osiedla
489 978
Trynek 357 609 PLN kwota budżetu dla osiedla
626 1252
Wilcze Gardło 103 497 PLN kwota budżetu dla osiedla
41 82
Wojska Polskiego 271 322 PLN kwota budżetu dla osiedla
420 840
Wójtowa Wieś 176 280 PLN kwota budżetu dla osiedla
200 400
Zatorze 286 798 PLN kwota budżetu dla osiedla
455 910
Żerniki 138 925 PLN kwota budżetu dla osiedla
114 228

Harmonogram

Składanie wniosków

1 wnioskodawca może złożyć do 3 wniosków, każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę wniosków.

6 luty – 24 luty

Weryfikacja wniosków

Wnioski podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej. Wporwadzanie do wniosków zmian w uzgodnieniu z wnioskodawcami na etapie opiniowania wniosków przez urzędników oraz łączenie wniosków tożsamych.

27 luty - 28 kwiecień

Publikacja listy zadań

Ogłoszenie listy zadań po weryfikacji. Możliwość wycofania wniosków przez wnioskodawców do momentu rozpoczecia głosowania przez mieszkańców

4 maj

Głosowanie

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Gliwic i oddać tylko jeden głos na jedno wybrane zadanie. Oddanie głosu na zadanie z jednej osiedlowej listy zadań wyklucza możliwość oddania ważnego głosu na zadaniez innej osiedlowej listy zadań. Głosować można na 3 sposoby: głosowanie internetowe, w punktach konsultacyjnych, listownie drogą pocztową.

15 maj – 12 czerwiec

Ustalanie wyników

Z każdej osiedlowej listy zadań, która uzyskała wymaganą minimalną liczbę głosów, kwalifikowane są do realizacji kolejno zadania, które otrzymały najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli.

13 czerwiec – 13 lipiec

Wyniki głosowania

14 lipiec

Spotkania z mieszkańcami

Podsumowanie GBO 2018, propozycja wdrożenia zmian, zbieranie uwagi i opini dotyczących gliwickiego budżetu obywatelskiego

3 październik -
COK „Perełka” ul. Studzienna 6, godz. 17.00

10 październik -
CKS Łabędź, ul. Partyzantów 25), godz. 17.00

październik

Ogłoszenie projektu GBO 2019

Ogłoszenie projektu proceduty gliwickiego budżetu obywatelskiego na 2018 rok

14 listopad

Konsultacje GBO 2019

Konsultacje społeczne dotyczące projektu formuły i procedury gliwickiego budżetu obywatelskiego na 2018 rok

14–28 listopad

Wyniki konsultacji

19 grudzień